ლექტორიუმი

ფილმები, რომლებიც გამოყენებული იყო ლექციებში, იხილეთ აქ: მოკლემეტრაჟიანი ქართული კინო და კინოალმანახები