რეგისტრირება

საქართველოს მოქალაქეებისთვის რეგისტრაცია უფასოა.

  ფილმის დასახელება (ქართულად):

  ფილმის დასახელება (ინგლისურად):

  ფილმის მოკლე სინოფსისი:

  ხანგრძლივობა:

  ჟანრი:

  გამოშვების თარიღი:

  ფილმის ავტორ(ებ)ი:

  ფილმის ავტორ(ებ)ის ფოტო(ები):

  რეჟისორ(ებ)ის მოკლე ბიოგრაფია (მაქსიმუმ 30 სიტყვა):

  ქვეყანა:

  რეგიონი:

  ქალაქი:

  e-mail:

  საკონტაქტო ინფორმაცია (რეალური საცხოვრებლის მისამართი, ტელეფონის ნომერი):

  ლინკი შესაბამისი პაროლითურთ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ფილმის სანახავად ან გადმოსაწერად:

  ფოტოკადრი ფილმიდან:

  თანხმობა იმაზე, რომ რამდენიმე კადრი ფილმიდან გამოყენებული იქნას ფესტივალის დაიჯესტებში სატელევიზიო და ინტერნეტ გადაცემებში, კატალოგში და ა.შ.:

  გთხოვთ, შეიყვანოთ ოთხი ნიშანი, რომელსაც ხედავთ:captcha