ინტერნეტ კინოდარბაზი

თბილისის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო ინტერნეტ კინოფესტივალის “დიოგენის” ინტერნეტ კინოდარბაზის მთავარი მიზანია მოკლე ფილმის პოპულარიზაცია, როგორც დამოუკიდებელ მსოფლიო ხელოვნების სფეროს, ისტორიული ხელოვნების სფეროს ყველაზე დამოუკიდებელ სფეროს პოპულარიზაცია. არის მიმართულება ფართო აუდიტორია და უპირველეს ყოვლისა ინტერნეტის მომხმარებლებისთვის, რომ გააცნონ და წარმოადგინონ მოკლე ფილმების ინდუსტრიაში მომუშავე არტისტები.

Error 403 Requests to this API youtube method youtube.api.v3.V3DataPlaylistItemService.List are blocked. : forbidden